Badania naukowe prawnych aspektów franczyzy - ANKIETA

Franczyza w Polsce potrzebuje pilnych zmian. Jej naprawa i poprawa losu franczyzobiorców wymaga nie tylko haseł i apeli, ale - przede wszystkim - solidnej, teoretycznej podstawy prawnej i analizy.

Jeden z problemów rynku franczyzy w Polsce to brak przekrojowych, wiarygodnych opracowań. Istniejące w przestrzeni publicznej i w mediach dane są rozproszone, niekompletne i nieporównywalne ze sobą. Dlatego jako stowarzyszenie wspieramy inicjatywy na rzecz zmiany tej sytuacji. 

Oto jedna z nich. 

Mec. Monika-Mielnik-Kurek, doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego prowadzi, pod okiem prof. Rafała Adamusa i dra Przemysława Malinowskiego, badania dotyczące prawnych aspektów franczyzy. Jedną z metod badawczych jest metoda statystyczna. Jej elementem jest ankieta. Jej cel to "zbadanie skali występowania sieci franczyzowych pod względem ich ilości, problemów z jakimi borykają się franczyzobiorcy w relacji z franczyzodawcą, form najczęściej zawieranych umów oraz możliwości ich negocjacji, okresu wypowiedzenia, ponoszonych opłat przez franczyzobiorców czy przygotowania do prowadzenia takiej działalności". 

Jako Stowarzyszenie Ajentów i Franczyzobiorców zachęcamy odwiedzających tę stronę franczyzobiorców oraz franczyzodawców do wypełnienia ankiet badawczych w tej sprawie. 

Niezależnie od instytucjonalnych czy indywidualnych stanowisk i opinii w sprawie franczyzy, zwiększenie ilości danych badawczych na jej temat przyczyni się do podniesienia jakości dyskusji w tej sprawie i wypracowania lepszych rozwiązań ustawowych. 


Ankieta dla franczyzobiorców: https://forms.gle/wji1euix8K6vvMnE7


Ankieta dla franczyzodawców: https://forms.gle/DgNJdKCJQFTtffK29TwitterFacebook

nasze social media